Return to site

T20: Sparta maakt in kwartfinale in Rotterdam korte metten met ACC1

[door de redactie/MvO] (English follows) Mooi via de Poule, met alleen een verlies van VRA, in de kwartfinales terecht gekomen, ons jonge team van ACC. Vol goede moed naar Rotterdam, om het daar op te nemen tegen Sparta. Maar helaas, na de verloren toss gingen de Spartanen batten en bleek opener Lenert van Wyk een veel te groot obstakel zaterdagmiddag j.l.

De Zuid-Afrikaan besliste de wedstrijd eigenlijk al in zijn eentje met zijn 118 runs (8x4 en 8x6). Hij werd goed gesteund door de andere opener, F. Iqbal, die een even kansloze 46 maakte. Pas op 158 viel het eerste wicket, waarna nog wel wat vangetjes gemist werden. Het werd uiteindelijk 188 voor 6 in de 20 overs. Saillant detail: alle zeven bowlers van ACC zijn voor 6 geslagen... Best wel aardig: de harde mepper, oud-ACC’er Bukhari, batsman nummer 3, maakte er maar 2: caught Mees van Vliet, bowled Napoleon.

De bowlingcijfers waren natuurlijk niet om over naar Amsterdam te schrijven. Onze penningmeester Chris Knoll mocht nog twee wickets noteren (2/46/4, Napoleon en Kothari ieder 1, voor, respectievelijk 24 in 3 en 29, ook in 3 overs. Arya ving Iqbal uit op Kothari, Burnett, wicketkeeper ipv Mulready, die 12e man was, smaakte het genoegen om Van Wyk te vangen op Knoll.

Tja, en dan ga je niet lekker batten natuurlijk. In het besef dat je 9 runs per over nodig hebt om te winnen... ACC’s innings eindigde op 112 voor 7. Burnett opende en liet er nog 17 (2x4) van zijn bat komen, maar de enige andere die goed batte, heel goed mag je wel zeggen, was Ram Kumar Ramesh, die een knappe 51 runs maakte. Ram speelt vandaag niet mee tegen Excelsior in Schiedam, in de laatste Topklasse wedstrijd. Hij kwam met dezelfde hamstringblessure naar de kant nadat hij uit was gegaan. Kanjer, sterkte Ram! UPDATE: wedstrijd afgelast, volgende week zondag 6 september friendly bij en tegen Excelsior, 50 overs, aanvang 11 uur.

Sparta’s openingbowlers, Iqbal en Bukhi, bowlden samen maar drie overs voor 4 runs, en toen werden zes andere bowlers maar een ruime kansen gegeven. McInerney en Napoleon bleven not out met 7 runs elk, als batsmen nummers 8 en 9. Maar waar blijft onze captain Raza, toch een allrouder, bij de presterenden dit seizoen? Weegt de captaincy te zwaar op zijn schouders?

Dus gaat ACC voor het eerst in vijf jaar niet naar de halve-finales op VCC volgende maand. Er werd eerder drie keer achtereen gewonnen in het T20-toernooi, daarna verloren in de finale van HBS op Hermes en vorig jaar ging op VCC de halve finale verloren van VOC. Maar we hebben een jonge squad met potentie, wat we geregeld hebben laten zien dit seizoen, dus we verliezen de moed zeker niet. Volgend seizoen dus nieuwe kansen, met hopelijk weer wat versterking, zoals ieder seizoen, van een of twee gastspelers. Maar er komt ook nog de Mancunian Cup begin volgende maand. Doe jullie mee ACC1 squad? Hier kun je alles erover lezen, leuk. Register!

------------------------

NB

broken image

De cricketbal voor deze T20 in Rotterdam was gesponsord door Dé Louis Hurwits, waarvoor hartelijk dank!

English translation

T20: Sparta makes short work of ACC1 in the quarterfinals in Rotterdam

[by the editors / MvO] (English follows) Nice through the Poule, with only a loss of VRA, ended up in the quarter finals, our young team from ACC. In good spirits to Rotterdam, to take on Sparta there. But unfortunately, after the lost coin toss, the Spartans went to bat and opener Lenert van Wyk turned out to be far too big an obstacle last Saturday afternoon.

The South African actually decided the race on his own with his 118 runs (8x4 and 8x6). He was well supported by the other opener, I. Iqbal, who made an equally hopeless 46. The first wicket only fell at 158, after which a few more were missed. It ended up being 188 for 6 in the 20 overs. Salient detail: all seven ACC bowlers were hit for 6 ... Quite nice: the hard whack, former ACC'er Bukhari, batsman number 3, only made 2: caught Mees van Vliet, bowled Napoleon.

The bowling figures were of course not something to write about to Amsterdam. Our treasurer Chris Knoll was allowed to score two more wickets (2/46 / 4n Napoleon and Kothari each 1, ahead, 24 in 3 and 29 respectively, also in 3 overs. Arya caught Iqbal on Kothari, Burnett, wicketkeeper instead of Mulready, who won 12th was a man, I had the pleasure of catching Van Wyk on Knoll.

Well, and then you will not enjoy batting of course. Realizing that you need 9 runs per over to win ... ACC's innings ended 112 for 7. Burnett opened and let 17 more (2x4) come off his bat, but the only other one that bumped well, very well you may say, was Ram Kumar Ramesh, who made a handsome 51 runs. As I write this it is uncertain whether Ram will play against Excelsior in Schiedam today, in the last Top class match. He came to the side with the same hamstring injury after going out. Hero, good luck Ram!

Sparta's opening bowlers, Iqbal and Bukhi, together bowled only three overs for 4 runs, and then six other bowlers were given ample opportunities. McInerney and Napoleon were not out with 7 runs each, as batsmen numbers 8 and 9. But where is our captain Raza, an all-rounder, among the performers this season? Is the captaincy too heavy on his shoulders?

So for the first time in five years, ACC is not going to the semi-finals at VCC next month. They previously won three consecutive times in the T20 tournament, then lost in the final to HBS at Hermes and last year the semifinal was lost to VOC at VCC. But we have a young squad with potential, which we have shown regularly this season, so we certainly do not lose heart. So next season new chances, with hopefully some reinforcement, like every season, of one or two guest players.

UPDATE: match against Excelsior cancelled today due to rain. Ram didn't play. Next week, Sunday September 6th, friendly against and at Excelsior, the full 50 overs, starting at 11 o'clock.

PS By the way, ACC1 selection, have you registered yet for the Grand Mancunian Cup early next month? Read all about it here, good fun!