Return to site

Vanaf maandag start cricket weer op ACC, maar wel ánders

broken image
broken image

[door Wim Pielage, voorzitter] Nadat de afgelopen week de jeugd al is begonnen met trainingen mogen de senioren vanaf maandag 11 mei ook weer actief de cricketsport beoefenen. Eindelijk is het dan zover.

We moeten ons daarbij natuurlijk wel houden aan alle richtlijnen die zijn opgesteld door de overheid, het NOC*NSF en de KNCB. (zie dossier cricket/corona). De tekst van dit artikel is overigens vrijdag al gemaild naar de diverse betrokkenen van ACC.

Behalve trainingen is het ook mogelijk om onderlinge (club) trainingswedstrijdjes/potje te organiseren in eigen teamverband en binnen de club. Clubhuis en kleedkamers blijven dicht. Voor wat betreft horeca/terras bij ACC, zie verderop.

In die mail en hierin is de informatie van de KNCB opgenomen m.b.t. de richtlijnen en de te volgen protocollen.

Om alles in goede banen te lijden voor ACC hierbij de belangrijkste clubafspraken:

Training wordt volgens het volgende schema georganiseerd:

 

Maandag 17:00 – 21:00 individuele performance training onder leiding van Taku

Dinsdag 17:00 – 19:00 jeugd U15 en U17

Dinsdag 19:00 – 21:00 Squad ACC1

Woensdag 17:00 – 19:00 jeugd U9, U11, U13 op veld 1 en nets

Woensdag 19:00 – 21:00 ACC2 en Zami/vet

Donderdag 17:00 – 19:00 jeugd U15 en U17

Donderdag 19:00 – 21:00 Squad ACC1

Vrijdag 19:00 – 21:00 ACC 3 en Zomi

Vrijdag 17:00 – 18.30 Tip & Run op veld 2

Voor de spelers die vanaf 19:00 trainen is het belangrijk dat zij niet vroegtijdig op het sportcomplex aanwezig zijn. Arriveer om 19:00, start training 19:10. Dit zorgt ervoor dat de jeugd in alle ruimte kan afronden en het complex kan verlaten. Tijdens de seniorentraining is de coach en/of aanvoerder verantwoordelijk dat de richtlijnen worden nageleefd. Maar dat doen we natuurlijk met z’n allen!!

Wanneer er aanpassingen op dit schema gewenst zijn neem dan contact met mij op.

Onderlinge wedstrijden.

 

Onderlinge wedstrijden zijn weer toegestaan onder speciale richtlijnen (zie bijlage).

De onderlinge wedstrijden zullen worden vastgesteld door de elftalcommissie (in overleg met de aanvoerders) en jeugdcommissie (Richard Wolfe).

Aanvoerders van teams die een wedstrijd willen spelen kunnen contact opnemen met de elftal commissie (Mark Mulready, Arsalan Alim, Rob van Boeschoten).

In de weekenden zijn de velden tot 13:00 beschikbaar voor de jeugd en vanaf 13:00 voor de senioren. Op zondag is het 1e en 2e veld beschikbaar. Op zaterdag hangt de beschikbaarheid van het 2e veld af van de activiteiten van de voetballers van AMVJ. Hierover kan met Dick Broggel worden overlegd. Veld 3 is voorlopig nog niet beschikbaar.

Wanneer er door de commissie wedstrijden zijn gepland dan dienen deze worden doorgegeven aan Dick Broggel die dit kan opnemen in het velden plan.

Wanneer je opmerkingen, vragen of ideeën hebt laat dit dan weten.

Hopelijk kunnen we met z’n allen toch nog van een leuke cricketzomer genieten.

Groet

Wim Pielage

 

 

KNCB – Algemene richtlijnen.

Aanvullingen algemeen & cricket protocol verantwoord sporten

Nu vanaf 11 mei a.s. ook buitensporten voor 19+ is toegestaan, zonder contact en altijd op 1,5 meter afstand, heeft NOC*NSF het algemeen protocol verantwoord sporten aangevuld. De aanvullingen zijn per categorie in het oranje aangegeven en er is tevens een Engelstalig protocol gepubliceerd.

Een kleine greep uit de aanvullingen:

 

· officiële wedstrijden en competities zijn tot 1 september niet mogelijk. Onderlinge (club) trainingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk in eigen teamverband en binnen de club. Hierbij dient de anderhalve meter maatregel in acht genomen te worden. Het nadrukkelijke doel is primair om te sporten en te bewegen;

 

· wat betreft clubhuizen/sportkantines/verenigingshoreca wordt onderzocht in hoeverre zij met de later geldende richtlijnen die voor de horeca gelden mee kunnen doen;

 

· houd handenwasgelegenheid en toiletten open en maak deze regelmatig schoon, minimaal één keer per dag;

 

· denk voor de groepen 13 tot en met 18 jaar en 19+ vooraf na over de sportactiviteiten in relatie tot de groepsgrootte. Zorg dat er anderhalve meter afstand gehouden kan worden ook tijdens de activiteiten;

 

· het is niet de bedoeling dat je als ouder of verzorger als toeschouwer aanwezig bent op de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren).

Totdat anders besloten wordt blijven clubhuizen, terrassen en kleedkamers tot 1 september gesloten. Sporters komen reeds omgekleed vlak voor aanvang van de training aan en verlaten het complex direct na de training. Het organiseren en spelen van trainingswedstrijden op de club en met de eigen leden is toegestaan met inachtneming van de actuele maatregelen. Het is in ieder geval tot 1 september a.s. op basis van het huidige algemeen sportprotocol NOC*NSF niet toegestaan om (onderlinge) wedstrijden tussen verschillende verenigingen te laten plaatsvinden.

In het bestaande cricketprotocol zijn de richtlijnen voor onderlinge trainingswedstrijden toegevoegd.

Infographic trainingen algemeen


Deze zijn bijgevoegd en in het Nederlands en Engels te downloaden via de website, dossier COVID-19.