• Jubileum Boek

  Er wordt al geruime tijd hard gewerkt aan een mooi jubileum boek ter ere van het 100-jarig bestaan van ACC.

  In het boek zullen velen stukken historie de revue passeren.

   

  Het boek wordt samengesteld door een uiterst bekwame groep leden (Irfan Younis, Arthur van Leeuwen, Ronald Anderson en Michael van Os) die daarbij gebruik maken van de inbreng van een behoorlijke groep ACC’ers die een bijdrage hebben geleverd aan de inhoud.

   

  We hopen het boek in de zomer te kunnen presenteren tijdens één van de jubileum activiteiten.

   

  Het bovengenoemde team heeft ook actie ondernomen om (een deel van) de kosten van dit mooie boek te kunnen financieren met hulp van sponsors en donateurs waardoor het voor een zeer gering gedrag beschikbaar zal zijn. Wanneer u het boek wil mede financieren neem dan contact op met één van de bovengenoemde personen of een bestuurslid van ACC.

  For some time now, we have been working hard on a nice jubilee book to celebrate ACC's 100th anniversary.

  In the book, many pieces of history will pass by.

   

  The book will be compiled by a very capable group of members (Irfan Younis, Arthur van Leeuwen, Ronald Anderson and Michael van Os) who will make use of the input of a considerable group of ACC-ers who have contributed to the content.

   

  We hope to present the book in the summer during one of the anniversary activities.

   

  The aforementioned team has also taken action to be able to finance (part of) the cost of this beautiful book with the help of sponsors and donors so it will be available for a very small amount of money. If you would like to co-finance the book please contact one of the above persons or a member of the ACC board.