• Lidmaatschap|Membership

  Amsterdamsche Cricket Club, Amstelveen

  IBAN:NL18 ABNA 0546355064

   

  Registreer hier - Dutch/Nederlands

  Register here - English/Engels

   

  Download overschrijvings formulier/clubtransfer form here

   

  (English Below and membership fees below)

   

  *ALLE contributies voor spelende leden moetenvoor 1 mei betaald worden. Pas daarna is het lid speelgerechtigd.

  ** Opzeggen voor 15 februari. Dit is ook de uiterste datum voor overschrijving naar andere clubs

  +Contributie is inclusief een €20 lunch bijdrage. Bij jeugdwedstrijden wordt een lunch aangeboden aan alle spelers en tegenstanders.

  Alle betalingen lopen via ClubCollect.

  Sinds 2018 werkt ACC samen met ClubCollect. Leden en donateurs ontvangen een betaalverzoek voor de contributie of donatie voor het seizoen. Via e-mail en sms. Hierin staat een link waarmee je op jouw persoonlijke betaalpagina komt. Op deze pagina moet je een betaalkeuze maken, een betaling via iDEAL of via automatische incasso. Het is ook mogelijk om in maximaal drie maandelijkse termijnen te betalen.

  Voorafgaand aan de afschrijving krijg je een aankondiging zodat je altijd netjes op de hoogte bent en ervoor kunt zorgen dat er voldoende saldo op je rekening staat. Mocht een incasso-opdracht worden gestorneerd, dan brengt ClubCollect €3,50 in rekening.
   

  De betaling dient tijdig te gebeuren en voorspelende leden geld dat er niet aan (competitie) wedstrijden deel kan worden genomen als de contributie niet is betaald.

  Voor meer informatie kunnen jullie terecht op de website van ClubCollect. Als jullie hier vragen over hebben, kunnen jullie de penningmeester altijd even benaderen. Ook als er tijdens het werken met ClubCollect vragen zijn, staat zowel de vereniging als ClubCollect hier vanzelfsprekend altijd voor open.

  Voor andere betalingsregelingen dien je contact op te nemen met de penningmeester.

  Voor vragen over uw lidmaatschap of de contributies gelieve een mail te sturen naar onze adminstratie via administratie@acc-cricket.nl.

   

  [ENGLISH]

  * All contributions have to be made before May 1. Only the the member is allowed to play

  ** Reseigning should be done before 15 February
  Since 2018 ClubCollect and ACC are working together. Members and donors will receive a payment request for the season. Via e-mail or SMS. The message will contain a link with which you can access your personal payment page. On this page you
  have to make a payment choice, a payment via iDEAL or via direct debit. It is also possible to choose for three monthly istallments. Prior to the depreciation against your account you will receive an announcement so that you are always well informed and can ensure that there is sufficient balance on your account. Should a collection order be reversed, ClubCollect will charge €3.50.

  The payment has to be done in time and for playing members the rule applies that they cannot participate in (competition) matches if the membership fee has not been paid.

  For more information,please visit the ClubCollect website. If you have questions about this, you can always approach the treasurer. Also if there are questions while working with ClubCollect, both the club and ClubCollect are always open for support.

  If you want to make special payment arrangements please contact the treasurer.

  For questions about your membership or fee please send an email to our administration via administratie@acc-cricket.nl.

 • Contributies seizoen 2023/Annual Fees

  Scroll down for specifics regarding the annual fees

  broken image
 • *ALLE contributies voor spelende leden moetenvoor 1 mei betaald worden. Pas daarna is het lid speelgerechtigd.

  ** Opzeggen voor 15 februari. Dit is ook de uiterste datum voor overschrijving naar andere clubs

  +Contributie is inclusief een €20 lunch bijdrage. Bij jeugdwedstrijden wordt een lunchaangeboden aan alle spelers en tegenstanders.

  Alle betalingen lopen via ClubCollect.