• Lidmaatschap|Membership

   

  Bank details:

  Amsterdamsche Cricket Club, Amstelveen

  IBAN: NL18 ABNA 0546355064

   

  Registreer hier - Dutch/Nederlands

  Register here - English/Engels

   

  Voor vragen over uw lidmaatschap of de contributies gelieve een mail te sturen naar onze adminstratie via administratie@acc-cricket.nl.

   

  For questions about your membership or fee please send an email to our admistration via administratie@acc-cricket.nl.

   

   

  Contributies/Membership Fee (English below)

  Sinds 2018 werkt ACC samen met ClubCollect. Dat betekent dat een aantal zaken zijn veranderd op het gebied van de contributie-inning. Leden en donateurs ontvangen een betaalverzoek voor de contributie of donatie voor het seizoen 2019. Via e-mail, sms en/of post. Hierin staat een link waarmee je op jouw persoonlijke betaalpagina komt. Op deze pagina moet je een betaalkeuze maken, een betaling via iDEAL of via automatische incasso. Voorafgaand aan de afschrijving krijg je een aankondiging zodat je altijd netjes op de hoogte bent en ervoor kunt zorgen dat er voldoende saldo op je rekening staat. Mocht een incasso-opdracht worden gestorneerd, dan brengt ClubCollect €3,50 in rekening.

   

  De betaling dient tijdig te gebeuren en voor spelende leden geld dat er niet aan (competitie) wedstrijden deel kan worden genomen als de contributie niet is betaald.

   

  Wij zijn erg blij met deze stap. Het innings-proces wordt, voor zowel de vereniging als de leden, een stuk eenvoudiger en overzichtelijker. Voor meer informatie kunnen jullie terecht op de website van ClubCollect. Als jullie hier vragen over hebben, kunnen jullie de penningmeester altijd even benaderen. Ook als er tijdens het werken met ClubCollect vragen zijn, staat zowel de vereniging als ClubCollect hier vanzelfsprekend altijd voor open.

   

  Indien je wil betalen in termijnen dan dien je een verzoek bij de penningmeester in te dienen, via administratie@acc-cricket.nl.

   

  [ENGLISH]

  Since 2018 ClubCollect and ACC are working together. This means that a number of things are changing with regards to the collection of the annual membership fees and donations. Members and donors will receive a payment request for the 2019 season. Via e-mail, SMS and / or mail. The message will contain a link with which you can access your personal payment page. On this page you have to make a payment choice, a payment via iDEAL or via direct debit. Prior to the depreciation against your account you will receive an announcement so that you are always well informed and can ensure that there is sufficient balance on your account. Should a collection order be reversed, ClubCollect will charge € 3.50.

   

  The payment has to be done in time and for playing members the rule applies that they cannot participate in (competition) matches if the membership fee has not been paid.

   

  We are very pleased with this step. The collection process becomes, both for ACC and the members, a lot easier and clearer. For more information, please visit the ClubCollect website. If you have questions about this, you can always approach the treasurer. Also if there are questions while working with ClubCollect, both the club and ClubCollect are always open for support.

  If you want to pay in installments, you must submit a request to the treasurer via administratie@acc-cricket.nl.

   

  Contributies seizoen 2022

  Spelende leden € 340,-*

  Spelende leden U23 of in bezit geldige collegekaart € 265,-*

  Jeugd U15-U18 € 220.-*+

  Jeugd U9-U14 €175*+

  Tip&Run (alleen) € 95,-

  Niet-spelende leden € 185,-

  Donateurs €101,-Entreekorting jeugd € 25,-

   

  LET OP:

  Er worden GEEN acceptgiro's verstuurd, alles loopt via ClubCollect. Leden en/of ouders dienen zelf voor tijdige betaling zorg te dragen.

  *ALLE contributies voor spelende leden moeten voor 15 mei betaald worden. Pas daarna is het lid speelgerechtigd. Een boete van €25,-- is van toepassing indien de contributie na 15 mei wordt voldaan.

  +Contributie is inclusief een €20 lunchbijdrage. Bij jeugdwedstrijden wordt een lunch aangeboden aan alle spelers en tegenstanders.

   

  Om over te schrijven zie KNCB en bijgaand formulier

All Posts
×