• Latest News

    #2 - 20 mei 2021 Roland Flierman is de nieuwe secretaris van de Club van 100. Samen met Jan-Willem Beuker en Rick Thorburn vormen zij het driekoppig bestuur.

  • Fundraising Thermometer

  • #1 - 8 maart 2020 De vereniging “Vrienden van ACC Club van 100” is op 4 maart 2020 opgericht. De inschrijving handelsregister heeft op 5 maart 2020 plaatsgevonden bij de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel is geregistreerd onder 77542789 en de RSIN is 861040922. Het bestuur van de vereniging voor de eerste maal wordt gevormd door:1. De heer Jan-Willem Beuker, voornoemd, als voorzitter;2. De heer Michael Jan van Os, voornoemd, als secretaris; en3. De heer John Richard Thorburn, voornoemd, als penningmeester. Kascommissie benoemd - Aankondiging van 14 augustus 2020 Zoals het hoort heeft de “Vrienden van ACC Club van 100” nu ook een eerste Kascommissie. Het bestuur is dankbaar dat daarin zitting hebben willen nemen Hans Honsdrecht en Maarten Slagter.