• Latest News

   

  #3 - 13 mei 2024 Na drie jaar penningmeester te zijn geweest, heeft Rick aangegeven te willen stoppen in deze rol. Wij danken Rick voor dr Start van de Club van 100, zijn tomeloze inzet en hart voor de club. Wij zullen hier in de komende Club van 100 ALV op passende wijze bij stil staan.

   

  Als gevolg hiervan zijn wij op zoek naar een nieuw bestuuslid. Indien je je geroepen voelt of iemand weet, vragen we je contact op te nemen met Roland Flierman (06 2509 7393) of Jan-Willem Beuker (06 2908 3098).

   

  #2 - 20 mei 2021 Roland Flierman is de nieuwe secretaris van de Club van 100. Samen met Jan-Willem Beuker vormt hij het tweekoppig bestuur.

   

  #1 - 8 maart 2020 De vereniging “Vrienden van ACC Club van 100” is op 4 maart 2020 opgericht. De inschrijving handelsregister heeft op 5 maart 2020 plaatsgevonden bij de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel is geregistreerd onder 77542789 en de RSIN is 861040922. Het bestuur van de vereniging voor de eerste maal wordt gevormd door:1. De heer Jan-Willem Beuker, voornoemd, als voorzitter; 2. De heer Michael Jan van Os, voornoemd, als secretaris; en 3. De heer John Richard Thorburn, voornoemd, als penningmeester. Kascommissie benoemd - Aankondiging van 14 augustus 2020 Zoals het hoort heeft de “Vrienden van ACC Club van 100” nu ook een eerste Kascommissie. Het bestuur is dankbaar dat daarin zitting hebben willen nemen Hans Honsdrecht en Maarten Slagter.

   

 • Fundraising Thermometer